LTO3 (no taste)

Hetzelfde als LTO3, maar deze NO TASTE is tevens geschikt voor kinderen en volwassenen die geen capsules kunnen innemen en daarom de inhoud van de capsule in iets vloeibaars oplossen.