Total Body Checkup

Een verstoring of blokkade in je energiesysteem kan klachten veroorzaken. Met behulp van Prognos wordt de oorzaak hiervan opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door schimmels, virussen, bacteriën en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf en niet verwerkte emoties, inentingen, straling van elektrische apparaten, gebitsstoring of tekorten aan vitamines of mineralen kunnen de nodige klachten tot gevolg hebben.

 

Prognos biedt een unieke combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse technologie. Het is een veilige, pijnloze en vooral betrouwbare methode om klachten te analyseren, te verhelpen en te voorkomen.


Total Body Checkup - de behandeling

De prognos behandeling wordt in onze praktijk gegeven door Marijke, zij zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen.

 

Herstel van natuurlijk evenwicht

Het Prognos computer-analysesysteem meet de energietoestand van de 24 hoofd meridianen, de energiestromen in het lichaam. De patiënt draagt tijdens de meting een koptelefoon en een bandje om de pols. Deze zijn verbonden met het systeem. De behandelaar meet 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen en de voeten.

 

Duidelijke grafieken en tabellen laten (ook aan de patiënt) zien welke behandelingsweg het beste ingeslagen kan worden. Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen.

Total Body Checkup - extra informatie

Voor deze behandeling heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. Een vergoeding voor deze therapie is mogelijk vanuit uw aanvullende zorgverzekering, dit gaat niet van uw eigen risico af.

 

De total body checkup is geen vervanging van regulier, klinisch onderzoek, maar moet echt gezien worden als een aanvulling. De kosten van deze behandeling zijn te vinden op de pagina tarieven

 

 

Contact met Orthokliniek Oost over de behandeling